Skip to content

GDPR

Vaše osobní údaje jsou v našem eshopu v bezpečí, skutečně…

Pokud jste zákazníkem, nebo “jen” návštěvníkem e-shopu VeseléŠití.cz, svěřujete tím své osobní údaje jejímu provozovateli. Dovolte mi proto vás seznámit s tím, jak tyto údaje na našem e-shopu chráníme v rámci zásad a práv, v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů)

 

Kdo je správce?

Jmenuji se Kamil Bolek, se sídlem Na Domovině 651/1, IČ: 65545265 a jsem provozovatelem e-shopu VeseleSiti.cz

Vůči vašim osobním údajům jsem v pozici správce: určuji tedy, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky na průběh zpracování vašich osobních údajů, můžete se na mě obrátit na e-mailové adrese: obchod@veselesiticz

 

Jaký je rozsah osobních údajů a účel zpracování?

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  1. Prodej výrobků, zakázková výroba produktů, plnění smlouvy / Vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebuji k zajištění komunikace při prodeji nebo výrobě vámi objednaných či poptávaných výrobků. Pokud chcete zaslat informační SMS, potřebuji k tomu i vaše tel. číslo.
  2. Vedení účetnictví / Pokud si objednáte produkt z naší nabídky, potřebuji vaše osobní údaje (fakturační údaje), abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  3. Marketing – zasílání newsletterů / Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu. Jedná se tedy o zasílání obchodních sdělení. Pokud jste získali můj e-book či jinou výhodu zdarma, vnímám jako svůj oprávněný zájem vám posílat newslettery s tématikou věnující se výrobě a distribuci ručně vyrobených produktů. Budu to dělat po dobu maximálně 1 roku od získání vaší výhody, avšak můžete se kdykoliv ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo.
  4. Pokročilý marketing na základě souhlasu / Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě také kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 
  5. Předávání osobních údajů 3. stranám / K vašim osobním údajům mají přístup pouze spolupracovníci projektu Bolek Production, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Facebook – FB pixel,
  • Google – Google Analytics,
  • SmartSelling a.s., – emailmarketing.cz
  • Heureka Shopping s.r.o., – poskytovatel služby dotazníků zákaznické spokojenosti

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Shrnití použití souborů Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Více informací o využití Cookies nalznete zde.

 

Koho využívám pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Seznam.cz, a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://napoveda.seznam.cz/cz/firmy/o-nas/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-firmy-cz/

 

Jaké používám zabezpečení a ochrana osobních údajů?

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byli mé vlastní. Přijal jsem veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předávám vaše osobní data v mimo EU?

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Jaká jsou vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: obchod@veselesiti.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám rád doložím ve lhůtě 30 dní, které vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě s lhůtou minimálně 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na váš zvolený kontaktní e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Avšak uvítám, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který naleznete v patičce každého odeslaného e-mailu. 

 

Mlčenlivost… Pssssss!

Dovoluji si vás ujistit, že já i všichni spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. A to ani náhodou

 

V  Praze dne 1.5.2018